Hotline: 0335.726.723 (Mr.Tri)

ITQAVN chuyên đào tạo các khóa học online marketing, công nghệ thông tin. Đăng ký học ngay tại itqavn.net/dang-ky-hoc/

Khóa Học Pentesting

Học phí: 2.000.000 VND VND

Khóa học Pentest đào tạo các kiến thức thực tế, các kỹ thuật kiểm thử xâm nhập khác nhau được sử dụng trong không gian mạng và sẽ đưa bạn

Khóa Học Windows 11

Học phí: 500.000 VND

Khóa học Windows 11 giúp bạn sử dụng Windows 11 thành thạo, tăng hiệu suất công việc khi bạn sử dụng máy tính Windows cho học tập và công việc.

Khóa học Chat GPT

Học phí: 1.000.000 VND

Khóa học Chat GPT giúp bạn tìm hiểu ChatGPT Prompt Engineering, ChatGPT Plus, Chat GPT, ChatGPT 4, Chat-GPT, AI sáng tạo từ OpenAI. Nội dung đào tạo khóa học Chat

Khóa học Capcut Master

Học phí: 2.000.000 VND

Khóa học Capcut đào tạo các kiến thức phần mềm ứng dụng chỉnh sửa video miễn phí và nổi tiếng Capcut  dành cho người mới bắt đầu. Khóa học Capcut

Khóa học Youtube cơ bản đến nâng cao

Học phí: 2.000.000 VND

Khóa học Youtube cơ bản đến nâng cao sẽ hướng dẫn bạn trở thành một Youtuber thành công, đồng thời cũng hướng dẫn bạn các mẹo cắt ghép chỉnh sửa

Học phí: 2.000.000 VND

Khóa học Photoshop cơ bản đến nâng cao là chương trình đào tạo các kiến thức sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh số 1

Quét mã để nhắn tin qua Zalo với ITQAVN.NET 
Bạn cũng có thể tìm Zalo qua số điện thoại: 0559. 177.955